top of page

Har du lyst til å bli medlem hos Jernbanepensjonistene,

så har du anledning nå.

​Jernbanepensjonistenes Forbund ble stiftet i 1947, og har foreninger i alle 8 tidligere jernbane-distriktene, Det finnes noen underavdelinger også. De har pr. i dag ca. 2600 medlemmer, men medlemstallet er kritisk synkende, og vi trenger flere. Fra nå av har du anledning å melde deg inn elektronisk, så nå er ikke det en unnskyldning.

Du kan gå inn på – jernbanepensjonistene.com - der finner innmeldingsskjema helt til høyre i navigasjonslinjen. Fyll inn og send. Du kan også trykke på denne linken: https://compendiamedlem.no/innmeldingJPF

Nevnte side og Facebook-sidene til forbundet og flere foreninger gir deg nyttig informasjon

Møte for jernbanepensjonister på «Nordenden».

 

Vi forsøker oss med et møte for jernbanepensjonister som bor langs Gjøvik- og Valdresbanen.

Møtet blir på Hadeland Gjestegård på Jaren

Onsdag 20. september kl. 13.00.

Vi byr på smørbrød og kaffe.

Fint om dere sier ifra om dere kan komme av hensyn til serveringen.

 

Kontaktperson:

Rolf Jarle Korslien

Tlf. 99 73 63 28

Bilde100.jpg

Einar Skjæraasen sier i et dikt til høsten:

August er det mykeste myke jeg kjenner, og denne skjelvende streng mellom sommer og høst, denne dugg av avskjed i mine hender

Høst i Rondane.jpg

Det var da det, og itte nå

KJELSÅS 1979

Pensjonist.jpg
Bedre før..jpg

Kun to dager uten togstans i vår: – Dette er meget alvorlig

Reiste du med tog skjærtorsdag eller langfredag, var du heldig. Det er så langt i år de enste dagene uten innstillinger eller forsinkelser på grunn av strøm- eller signalfeil.

Har du vært på et tog eller en jernbanestasjon i år, har du svært sannsynlig hørt ordene strømstans eller signalfeil.

 

Så mye feil på strøm- og signalanlegget har det vært at NJF-magasinet har bedt Bane Nor om en oversikt over lengre forsinkelser eller kanselleringer på grunn av disse feilene.

 

Har det i det hele tatt vært noen dager uten feil? Svaret er ja. To dager gikk togene som de skulle. Det vil si; det er en sannhet med modifikasjoner.

 

Skylder på gamle anlegg

 

For rapporten vi har bedt om, handler kun om infrastrukturen.

 

Feil på tog eller personellmangel er for eksempel ikke med på denne oversikten. Heller ikke forsinkelser på under ti minutter.

 

* Fra 1. januar til 15. juni var det til sammen 4210 forsinkelser på over ti minutter og 5121 kanselleringer i persontogtrafikken.

 

* 6. januar var den tyngste dagen på jernbanen så langt i år. Da var det 267 forsinkelser og 313 innstilte tog.

 

* 14. og 15. juni gikk det også litt trådt. Da var det henholdsvis 165 og 131 forsinkelser og 229 og 216 kanselleringer.

 

Kristina Bolstad Picard, kommunikasjonssjef for Drift og teknologi i Bane Nor, skriver i en epost at problemer med gammel infrastruktur, som blant annet signalanleggene, skaper en del forsinkelser på jernbanen.

 

– Det er veldig gamle anlegg og annen gammel infrastruktur, og når det oppstår feil på banen, får lokfører rødt signal og må stoppe til feilen er funnet og rettet, skriver Picard.

Ny konsernsjef i Bane Nor.

Thor Gjermund Eriksen blir ny konsernsjef i Bane Nor

Tidligere kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen tar over topplederjobben i Bane Nor.

Eriksen tiltrer 1. november 2023. Han kommer fra stillingen som administrerende direktør i Norsk Tipping.

Den tidligere kringkastingssjefen har vært i Norsk Tipping siden september i fjor, skriver E24.

I en pressemelding sier Eriksen at han tar beslutningen med tungt hjerte og at han gjerne skulle vært i Norsk Tipping lenger.

– På lik linje med Norsk Tipping har Bane Nor en viktig samfunnsoppgave. Å lede jobben med å sikre god og framtidsrettet infrastruktur på jernbanen i Norge er spennende og noe jeg har valgt å takke ja til, sier han.

Nytt styre 2023 (002).JPG

LANDSMØTE, Jernbanepensjonistenes Forbund.

Jernbanepensjonistenes Forbund avholdt sitt 76 Landsmøte i Drammen 14. og 15.juni nå i år. Møte var lagt til Hotel Clarion Ambassadør Drammen, etter at de i mange år har vært på Storefjell. Tross noen forfall var det, inkl. forbundsstyre, AU og delegater 37 til stede. Følgende organisasjoner hadde representanter til stede som gjester og holdt sine interessante innledninger: Pensjonistforbundet, Jernbanepersonalets Bank og Forsikring, Norsk Lokomotivførerforbund og Norsk Jernbaneforbund.

På vår facebookside er det lagt ut bilder med fyldige kommentarer av innlederne. www.facebook.com/Jernbanepensjonistene/

Det var leder Michael Tung som presist kl. 10.00. den 14. juni åpnet Landsmøtet.

Alle sakene ble tilfredsstillende behandlet og godkjent. I det hele tatt, - Landsmøte ble gjennom ført på grei og rask måte, takket være dyktige og årvåkne funksjonærer. Den største saken som det var ventet litt spenning rundt, var vedtektsendringer. Men også den saken ble raskt behandlet, skjønt at det her ble vedtatt at Landsmøtene heretter skal avholdes hvert annet år.

Noen utskiftinger ble det i «bestyrelsen» slik som bl.a. bilde under viser.

Fra venstre: Michal John Tung leder, Kari Irene Karlsson kasserer, Helge Jørgenstuen Nestleder (ny), og Lars Borgen sekretær.

Da gjenstår det bare å ønske Jernbanepensjonistenes Forbund lykke til videre.

Meyer og Davidsen.jpg

Morten Meyer, generalsekretær i Huseierne og Jan Davidsen, leder i Pensjonistforbundet, etterlyser større og bedre rammer til Husbanken slik at eldre kan få lån til å tilpasse boliger.

En av fire eldre har ikke råd til ny bolig

Svært få boliger egner seg for å bli gamle i, og mange eldre har ikke mulighet til å flytte eller tilpasse egen bolig. Pensjonistforbundet etterlyser derfor en mer aktiv boligpolitikk.

Rapporten «Eldres boligbehov 2023» viser at mye må gjøres for å innfri regjeringens mål om at flere skal bo trygt lenger i eget hjem. Den er basert på en spørreundersøkelse blant Huseiernes og Pensjonistforbundets medlemmer.

Nesten en av fire eldre tror ikke de vil ha råd til å kjøpe boligen de ønsker seg med tanke på beliggenhet, størrelse og bokvalitet. 4 av 10 eldre mener deres nåværende bolig ikke er tilpasset svekket funksjonsnivå og bevegelighet. Og 6 av 10 eldre svarer at det ikke vil være mulig å tilpasse nåværende bolig slik at alt blir tilgjengelig på ett plan.

Davidsen bor hjemme.webp

Bo trygt hjemme-reformen er lansert!

 

I dag kom regjeringen med Bo trygt hjemme-reformen. Vårt førsteinntrykk er at flere av Pensjonistforbundets innspill er tatt hensyn til. Men skal reformen lykkes, må kommunene få mer penger.

 

I 2030 vil det være flere eldre enn barn i Norge. Det medfører en rekke utfordringer, både i boligpolitikken og for kommunal tjenesteyting. Flere eldre vil ha behov for helse- og omsorgstjenester, og flere vil måtte motta hjelp i egen bolig. Verken de kommunale tjenestene eller eldres boliger er tilpasset disse utfordringene.

Bo trygt hjemme-reformen er regjeringens svar på hvordan flere eldre kan bo trygt og godt i egen bolig lengst mulig. Reformen viser hvordan innsats på flere områder er nødvendig og har fire satsningsområder: 

·      Levende lokalsamfunn som ivaretar aktivitet og fellesskap

·      Tilpassede botilbud, og mulighet for å bo trygt i eget hjem lenger

·      Kompetente medarbeidere

·      Trygghet for brukere og støtte til pårørende

JBFMorten 3-2.webp

Personlig rådgivning er gull verdt

En lokal bankrådgiver som kjenner deg og din situasjon kan være gull verdt. For Morten Ulfsten (55) har den personlige oppfølgingen fra rådgiveren i JBF vært viktig gjennom 20 år med investeringer.

Gode råd trenger ikke være dyre. En dyktig bankrådgiver som hjelper deg med å ta gode økonomiske valg er viktig for mange, og en som har benyttet seg godt av rådgivning fra banken sin er Morten Ulfsten. Han har hatt mye kontakt med sin personlige rådgiver i JBF, Ståle Pedersen, siden han ble kunde i 2002. Bankkunder hos JBF får en lokal rådgiver som kan gode råd om stort og smått.

NLF har hatt sitt representantskapsmøte hvor de skiftet navn til:

- Norsk Lokomotivførerforbund.

 

Kanskje potensielle medlemmer hos Jernbanepensjonistene om noen år.

Gratulere og lykke til videre.

Under representantskapsmøte ble det vedtatt å utvide forbundsstyret med to medlemmer. Vi har en medlemsmasse på ca 2000 medlemmer og flere selskaper kommer etter jernbanereformen!

Rolf Ringdal ble gjenvalgt som leder.

Her er bildet av det nye forbundsstyret

Det nye Forbundsstyre.jpg
image (3).webp

Trygdeoppgjøret m.m. 2023.

Det er sikkert mange som har registrert resultat av årets trygdeoppgjør. Vi skal ikke bedømme resultatet, men venter med lengsel på utbetalingen i juni måned. Så er det mange som har en tilleggspensjon (tjenestepensjon) gjennom Statens Pensjonskasse. De meddeler nå at den etterbetalingen skjer først i juli måned, men da med etterbetaling fra mai måned. Årsaken til det ligger i at SPK fikk for kort tid til å etter beregne økningen til ca. 3000 medlemmer. Et døgn, var tross dataløsninger, for kort tid.

Dette til orientering.

Rolf Ringdal.jpg

Rolf Ringdal åpnet lokførernes landsmøte: – Jernbanen ikke en del av en fungerende beredskap

Lokomotivmannsforbundets leder frykter konsekvensene i en krisesituasjon.

Ringdal trakk fram jernbanens betydning for nasjonal beredskap og sikkerhet i sin tale til Norsk Lokomotivmannsforbunds (NLF) landsmøte.

– Hvis Norge skulle komme i en virkelig nasjonal krise, vil jeg gå så langt som å si at jernbanen ikke ville vært en del av en fungerende beredskap.

Ringdal brukte krigen i Ukraina som eksempel.

– Vi ser hvilken avgjørende rolle jernbanen har i Ukraina. Hadde vi fått en slik situasjon her i Norge, hadde det trolig ikke gått et eneste tog.

 

Svekket og pulverisert

Det begrunner han med usikkerhet rundt vedlikehold av blant annet togmateriell.

Lokomotivmannsforbundet mener iveren etter konkurranse på jernbanen har gått ut over vedlikeholdet av togene. Ringdal sa dette har gått ut over det statlige vedlikeholdsselskapet Mantena.

– Det går igjen utover sikkerhet og driftsstabilitet, sa Ringdal

Han karakteriserer fagmiljøet innen togmateriell som sterkt svekket og pulverisert. For selskap med utenlandske eiere utgjør en stadig større andel av både fagmiljøet og vedlikeholdet.

– Togselskaper skriver kontrakter med selskaper uten tariffavtaler og faste ansatte. For å spare noen kroner, kaster de over bord et sterkt fagmiljø, sa Ringdal.

Jørund.jpg

Jørund Hassel innvalgt som styremedlem i Pensjonistforbundet.

Det som skjer, det skjer sang Vera Lynn i England da freden var et faktum.

Nå har det skjedd hos oss i Jernbanepensjonistenes Forbund. Vår alles, alltid til stede, full av kunnskap, Jørund Hassel er valgt inn som styremedlem i Pensjonistforbundet. Det er ingen stor bombe at Pensjonistforbundet har kapret nettopp Jørund til et slikt verv. Jørund er kunnskapsrik, full av energi, grundig i sitt virke, en utmerket formidler og ikke minst vilje og evne til å sette seg inn i sakene. Det være seg høringer / utredninger og som alltid omhandler oss pensjonister.

Vi vil bare ønske Jørund Hassel lykke til, og trenger ikke minne han på at også nå, - tar du til orde for oss gamle.

Hadeland Gjestegård.jpg

ARTHUR SKÅTØY har gått bort.

Med stor sorg har vi mottatt meldingen om at våre kjære kollega og venn Arthur Skåtøy har gått bort, i en alder av 87 år. Arthur var født i Os ved Bergen 4. mars 1936. 17 år gammel begynte han ved jernbanen. Her ble han raskt trafikkutdannet og gikk gradene i trafikken fram til 1970. Så ble han ansatt i Hovedadministrasjonen, der steig han også raskt i gradene. Han ble tidlig med i fagbevegelsen og ble en tillitsvalgt i mange år. Først innen HAD Kontorpersonalets Forening, senere nestleder og leder i Kontorpersonalets Landsråd. Som tillitsvalgt avsluttet han sitt virke som nestleder i Norsk Jernbaneforbund. Da kalte Jernbanepensjonistenes Forbund på han, han ble med og avsluttet der som nestleder i 2013.  Han var nå den eneste og siste æresmedlem hos Jernbanepensjonistene.

Arthur var ryddig og dyktig i sitt arbeid på «banen». Som tillitsvalgt var han en respektert forhandler, både for oss medlemmer, men også for motparten. Jeg hadde glede av ha han med meg i forhandlinger fra NJF.

Han var glad i musikk var god til å synge og spille. Gitaren hadde han med ofte. Han sleit med helsa i mange år, men til slutt kom han dit han ønsket seg lenge, nemlig til Døli pleie- og omsorgssenter. Og her sovnet han inn 10.september.

Tillater meg også å ta med et par vers fra en sang som han skrev når nedbemanningen startet og CTC- utbyggingen kom for fullt.

 

Kvar er raudsnora Meister? Du treng ho ikkje no.

No når stasjonen skal leggjast ned.

Ta farvel med ein arbeidsplass gamal og god,

For no byggjar dei ut CTC.

 

Kvar er handlampa meister? Som lyste og brann.

Ingen lokfører ser ho i natt.

Som ei helsing ho sende frå mann og til mann.

Kamerat vi var saman på vakt.

 

Hvil i fred Arthur.

 

Ole Reidar

Kollega og venn.

image (2).webp

Sjelden har vi sett Jan Davidsen så blid og fornøyd.

 

Pensjonen øker med 8,54 prosent fra 1. mai. Økningen gjelder for alderspensjon fra folketrygden, og også offentlig tjenestepensjon. Pensjonistene vil få den første utbetalingen med økt pensjon fra folketrygden 20. juni, da også med etterbetaling for mai måned. 

Trygdedrøftingene mellom regjeringen og Pensjonistforbundet og øvrige organisasjoner startet den 15. mai og regjeringen presenterte sitt tilbud den 23. mai. Trygdeoppgjøret skal sluttbehandles av Stortinget.

– Det er helt nødvendig at kjøpekraften til pensjonistene i år styrkes som følge av trygdeoppgjøret, sier forbundsleder Jan Davidsen. 

Bakgrunnen for den høye prosentvise økningen, er den høye prisveksten og at pensjonistene fikk for lite utbetalt i fjorårets oppgjør. 

Pensjonsøkningen blir større fordi 0,75-fratrekket er fjernet. 

Initiativet fra Pensjonistforbundet, SV og FrP i 2020 om et anstendighetsløft for pensjonistene, med krav om at underreguleringen med 0,75-fratrekket ble fjernet, gir nå etterlengtede resultater for landets pensjonister. Uten det hadde resultatet blitt et helt annet. 

Pensjon øker i takt med gjennomsnittet av lønns- og prisveksten. 

Tidligere økte pensjon i takt med lønnsveksten fratrukket 0,75 prosent. 

Den nye metoden med gjennomsnittet av lønns- og prisveksten gir en økning i år på 8,54 prosent fra 1. mai 2023. Den gamle metoden med lønnsvekst fratrukket 0,75 prosent ville gitt en økning på 5,61 prosent fra 1. mai 2023. Differansen utgjør 732 kroner per måned, eller 8000 kroner i året for en pensjon på 270.000 kroner.

Økningen av pensjonen

Det er årsveksten vi bruker når vi sammenligner med prisveksten, som i år er anslått til 5,4 prosent. For alderspensjon er økningen 6,91 prosent på årsbasis. Det betyr at kjøpekraften anslås styrket med 1,4 prosent i år.

Grunnbeløpet i folketrygden

Grunnbeløpet i folketrygden (G) er per 1. mai 2022 på 111.477 kroner. Den øker med 6,41 prosent fra 1. mai slik at ny G blir 118.620 kroner.

Uinnfridde krav

I tillegg til økningen på 8,54 prosent fra 1. mai, krevde Pensjonistforbundet et løft av de lavere pensjoner.

– Jeg er dypt bekymret for situasjonen til dem som lever av lavere pensjoner, sier Jan Davidsen. Den sterke prisveksten rammer de med lave inntekter hardest. Vi mener derfor at de lavere pensjoner bør løftes så de overstiger fattigdomsgrensen på 282.000 kroner (enslige)/ 211.500 (gifte/samboende).

Pensjonistforbundet viser til at pensjonistene i fjorårets oppgjør ble snytt for til sammen 2,2 milliarder kroner. Dette var penger pensjonistene skulle hatt som følge av at regjeringen la til grunn et lønnsvekstanslag som var rekordstore 1,1 prosentpoeng for lavt, som den kun har etterbetalt halvparten av. Pensjonistene har 2,2 milliarder kroner til gode - dette krever vi at pensjonistene får etterbetalt i år.

Jan mai 2023.jpg

Pensjonsøkning som forventet

Pensjonister får en rettmessig kompensasjon for prisstigningen fra i fjor.

Pensjonistforbundet er fornøyd med at reguleringsregimet vi bidro til å få på plass i 2021, der pensjonene reguleres med gjennomsnitt av pris og lønn, viser seg å fungere.

I en tid med sterk prisstigning, får dermed også pensjonistene en nødvendig regulering av sine inntekter.

– Tallene som er lagt fram fra regjeringen i dag samsvarer med våre beregninger, og gir også pensjonistene en rettmessig kompensasjon for prisstigningen fra i fjor, sier forbundsleder Jan Davidsen.

Etterslep fra 2021

Med anslagene i revidert budsjett blir pensjonsøkningen 6,91 prosent på årsbasis, med en økning av din pensjon på 8,54 prosent fra 1. mai.

– Utover dette vil vi i trygdeoppgjøret blant annet kreve kompensasjon for et etterslep på 2,2 milliarder kroner som stammer fra 2021, sier forbundslederen.

– Vi savner tiltak rettet mot de laveste og midlere pensjonene. LO fikk berettiget skryt for styrket lavtlønnsprofil på lønnsoppgjøret, og vi kommer til å kreve tilsvarende i vårt oppgjør. Alle våre krav vil bli fremmet i møte med regjeringen mandag 15. mai, som er datoen trygdeoppgjøret starter.

Retter opp skattetabbe

Mange pensjonister har merket at skatten har økt i år. Det har skjedd til tross for at regjeringen lovet lavere skatt for lave og midlere inntekter. 

Blant annet ville enslige minstepensjonister fått en skatteøkning på om lag 4300 kroner. Pensjonistforbundet har reagert sterkt på dette, og mente at regjeringen måtte bruke revidert budsjett til å rette opp i de urimelige skatteøkningene.

– Vi er tilfredse med at regjeringen retter opp tabben fra det opprinnelige statsbudsjettet, og justerer satsene i skattesystemet slik at minstepensjonen fremdeles er skattefri. Men vi minner om at dette ikke er en reell skattelette, men et nødvendig grep for å rette opp skjevhetene i skattesystemet, understreker Davidsen.

Oslo-kontoret flytter til nye lokaler ved rådhuset

Vi vil informere om at Oslo-kontoret vårt flytter til nye lokaler i Rosenkrantz' gate 21, nede ved Oslo rådhus!

 

Vi holder åpent i Oslo Spektrum for kundebesøk frem til onsdag 5. april kl. 13.00. Etter påsken vil Oslo-kontoret være stengt i perioden 11.–14. april.

 

Det nye hovedkontoret åpner for kundebesøk mandag 17. april kl. 10.00. Tilbudet vil være det samme, selv om vi får ny adresse.

 

Har du behov for hjelp eller ønsker å snakke med oss i perioden vi holder Oslo-kontoret stengt, ring oss på 21 62 26 00.

 

Vennlig hilsen

JBF

3 av 4 planlegger egen alderdom

Helsepolitisk barometer tar temperaturen på situasjonen for de eldre.

Eldre tar ansvar   

I undersøkelsen kommer det også frem at majoriteten mener at stat og kommune bør bidra med tilskudd slik at man skal kunne bo i dagens bolig livet ut.

80 prosent er enige i at den enkelte må ta større ansvar for egen helse, sosialt liv og egen boligsituasjon for å sikre seg en god alderdom. Ved fylte 60 år har de fleste funnet den boligen de vil bo i livet ut

- Eldre mennesker har tatt ansvar for egen helse og livssituasjon hele livet, og fortsetter med det når de blir pensjonister, sier forbundsleder Jan Davidsen, og legger til:

- Det er viktig å huske på at 85 prosent av eldre klarer seg uten hjelp. Dagens eldre har bedre helse enn tidligere generasjoner og er viktige bidragsytere i samfunnet. Men med økt alder øker sannsynligheten for svekket helse. Alle har et ansvar for egen helse og livssituasjon, men det kan ikke bare være et individuelt ansvar.

OSLO-FORENINGEN INFORMERER

Referat fra årsmøtet er sendt ut.

Ny leder av Oslo Jernbanepensjonistenes forening er Nils Are Magerøy.

Han har tidligere (og er fortsatt!) leder av foreningens Østfoldavdeling.

Det nye styret satser sterkt på en revitalisering av våre aktiviteter. Vi håper dere derfor finner vårsemesterets planlagte aktiviteter som interessante.

Husk at ordinære møter starter kl. 12.00 og varer til ca. 15.00 avholdes i LO Stats lokaler, Møllergt 10, inngang Skråningen. Møter i april, mai og november søkes lagt til andre destinasjoner.

Foreningens styre består nå av:

Nils Are Magerøy tlf. 916 57460 leder, Michael Tung tlf. 91653093 nestleder, Bård Ekeberg Nilsen tlf. 90601705 kasserer og Helge Jørgenstuen tlf. 916 50817 sekretær.

Med vennlig hilsen

styret

Et sannhetens ord, av en mektig mann. 

Å kjenne lengta sitre i kroppen

vinteren syng siste refreng

Å kjenne frosne, kalde hender

søke blomen i spirande eng

Han er ikkje heilt til å stole på -

han lyg kan hende litt

Men likevel, eg tilgjev alt -

når vårsol kysser kinnet mitt

 

Å kjenne angen av jord i lufta

sjå knoppane sprett på tre

Å kunne lytte til fuglesongen -

slikt gjev sjelefred

Så enkelt, så reint, så stille -

ei sol, ein kaffikopp

Ein rikdom, verdi, ei gåve -

gjev liv til ein frossen kropp ♡

 

Anne Kristin Sønstabø

Festsongen tekst & poesi

bottom of page