top of page

Har du lyst til å bli medlem hos Jernbanepensjonistene,

så har du anledning nå.

​Jernbanepensjonistenes Forbund ble stiftet i 1947, og har foreninger i alle 8 tidligere jernbane-distriktene, Det finnes noen underavdelinger også. De har pr. i dag ca. 2600 medlemmer, men medlemstallet er kritisk synkende, og vi trenger flere. Fra nå av har du anledning å melde deg inn elektronisk, så nå er ikke det en unnskyldning.

Du kan gå inn på – jernbanepensjonistene.com - der finner innmeldingsskjema helt til høyre i navigasjonslinjen. Fyll inn og send. Du kan også trykke på denne linken: https://compendiamedlem.no/innmeldingJPF

Nevnte side og Facebook-sidene til forbundet og flere foreninger gir deg nyttig informasjon

Jørund.jpg

Jørund Hassel innvalgt som styremedlem i Pensjonistforbundet.

Det som skjer, det skjer sang Vera Lynn i England da freden var et faktum.

Nå har det skjedd hos oss i Jernbanepensjonistenes Forbund. Vår alles, alltid til stede, full av kunnskap, Jørund Hassel er valgt inn som styremedlem i Pensjonistforbundet. Det er ingen stor bombe at Pensjonistforbundet har kapret nettopp Jørund til et slikt verv. Jørund er kunnskapsrik, full av energi, grundig i sitt virke, en utmerket formidler og ikke minst vilje og evne til å sette seg inn i sakene. Det være seg høringer / utredninger og som alltid omhandler oss pensjonister.

Vi vil bare ønske Jørund Hassel lykke til, og trenger ikke minne han på at også nå, - tar du til orde for oss gamle.

image (2).webp

Sjelden har vi sett Jan Davidsen så blid og fornøyd.

 

Pensjonen øker med 8,54 prosent fra 1. mai. Økningen gjelder for alderspensjon fra folketrygden, og også offentlig tjenestepensjon. Pensjonistene vil få den første utbetalingen med økt pensjon fra folketrygden 20. juni, da også med etterbetaling for mai måned. 

Trygdedrøftingene mellom regjeringen og Pensjonistforbundet og øvrige organisasjoner startet den 15. mai og regjeringen presenterte sitt tilbud den 23. mai. Trygdeoppgjøret skal sluttbehandles av Stortinget.

– Det er helt nødvendig at kjøpekraften til pensjonistene i år styrkes som følge av trygdeoppgjøret, sier forbundsleder Jan Davidsen. 

Bakgrunnen for den høye prosentvise økningen, er den høye prisveksten og at pensjonistene fikk for lite utbetalt i fjorårets oppgjør. 

Pensjonsøkningen blir større fordi 0,75-fratrekket er fjernet. 

Initiativet fra Pensjonistforbundet, SV og FrP i 2020 om et anstendighetsløft for pensjonistene, med krav om at underreguleringen med 0,75-fratrekket ble fjernet, gir nå etterlengtede resultater for landets pensjonister. Uten det hadde resultatet blitt et helt annet. 

Pensjon øker i takt med gjennomsnittet av lønns- og prisveksten. 

Tidligere økte pensjon i takt med lønnsveksten fratrukket 0,75 prosent. 

Den nye metoden med gjennomsnittet av lønns- og prisveksten gir en økning i år på 8,54 prosent fra 1. mai 2023. Den gamle metoden med lønnsvekst fratrukket 0,75 prosent ville gitt en økning på 5,61 prosent fra 1. mai 2023. Differansen utgjør 732 kroner per måned, eller 8000 kroner i året for en pensjon på 270.000 kroner.

Økningen av pensjonen

Det er årsveksten vi bruker når vi sammenligner med prisveksten, som i år er anslått til 5,4 prosent. For alderspensjon er økningen 6,91 prosent på årsbasis. Det betyr at kjøpekraften anslås styrket med 1,4 prosent i år.

Grunnbeløpet i folketrygden

Grunnbeløpet i folketrygden (G) er per 1. mai 2022 på 111.477 kroner. Den øker med 6,41 prosent fra 1. mai slik at ny G blir 118.620 kroner.

Uinnfridde krav

I tillegg til økningen på 8,54 prosent fra 1. mai, krevde Pensjonistforbundet et løft av de lavere pensjoner.

– Jeg er dypt bekymret for situasjonen til dem som lever av lavere pensjoner, sier Jan Davidsen. Den sterke prisveksten rammer de med lave inntekter hardest. Vi mener derfor at de lavere pensjoner bør løftes så de overstiger fattigdomsgrensen på 282.000 kroner (enslige)/ 211.500 (gifte/samboende).

Pensjonistforbundet viser til at pensjonistene i fjorårets oppgjør ble snytt for til sammen 2,2 milliarder kroner. Dette var penger pensjonistene skulle hatt som følge av at regjeringen la til grunn et lønnsvekstanslag som var rekordstore 1,1 prosentpoeng for lavt, som den kun har etterbetalt halvparten av. Pensjonistene har 2,2 milliarder kroner til gode - dette krever vi at pensjonistene får etterbetalt i år, og at det brukes til å løfte de lavere pensjon

135838 (004).jpg

Det nærmer seg fort årets Landsmøte hos Jernbanepensjonistenes Forbund. Årets Landsmøte er lagt til Drammen, Hotel Ambassadør i dagene 14. og 15 juni 2023. Denne gangen er Landsmøte flyttet fra Storefjell, der Forbundet har avholdt nærmere 30 Landsmøter. Når Forbundet har valgt å flytte fra Storefjell og avvikle Landsmøte over færre dager, har det sin nødvendige økonomiske årsak i bl.a. mindre kontingentinngang (færre medlemmer) mindre tilskudd og bidrag fra selskaper etc. Mange vil nok også savne det sosiale ved tidligere Landsmøter. Men Landsmøte vil på en forsvarlig måte behandle viktige og aktuelle saker. Av ting som skal behandles er bl.a. revidering av vedtektene hvor det eventuelt skal vedtektsfeste at Landsmøtene skal avholdes annet hvert år.

Imidlertid er vi overbevist om at Forbundsstyret ønsker alle delegater, og gjester velkommen til noen fine dager, og viktige forhandlinger i Drammen.

Jan mai 2023.jpg

Pensjonsøkning som forventet

Pensjonister får en rettmessig kompensasjon for prisstigningen fra i fjor.

Pensjonistforbundet er fornøyd med at reguleringsregimet vi bidro til å få på plass i 2021, der pensjonene reguleres med gjennomsnitt av pris og lønn, viser seg å fungere.

I en tid med sterk prisstigning, får dermed også pensjonistene en nødvendig regulering av sine inntekter.

– Tallene som er lagt fram fra regjeringen i dag samsvarer med våre beregninger, og gir også pensjonistene en rettmessig kompensasjon for prisstigningen fra i fjor, sier forbundsleder Jan Davidsen.

Etterslep fra 2021

Med anslagene i revidert budsjett blir pensjonsøkningen 6,91 prosent på årsbasis, med en økning av din pensjon på 8,54 prosent fra 1. mai.

– Utover dette vil vi i trygdeoppgjøret blant annet kreve kompensasjon for et etterslep på 2,2 milliarder kroner som stammer fra 2021, sier forbundslederen.

– Vi savner tiltak rettet mot de laveste og midlere pensjonene. LO fikk berettiget skryt for styrket lavtlønnsprofil på lønnsoppgjøret, og vi kommer til å kreve tilsvarende i vårt oppgjør. Alle våre krav vil bli fremmet i møte med regjeringen mandag 15. mai, som er datoen trygdeoppgjøret starter.

Retter opp skattetabbe

Mange pensjonister har merket at skatten har økt i år. Det har skjedd til tross for at regjeringen lovet lavere skatt for lave og midlere inntekter. 

Blant annet ville enslige minstepensjonister fått en skatteøkning på om lag 4300 kroner. Pensjonistforbundet har reagert sterkt på dette, og mente at regjeringen måtte bruke revidert budsjett til å rette opp i de urimelige skatteøkningene.

– Vi er tilfredse med at regjeringen retter opp tabben fra det opprinnelige statsbudsjettet, og justerer satsene i skattesystemet slik at minstepensjonen fremdeles er skattefri. Men vi minner om at dette ikke er en reell skattelette, men et nødvendig grep for å rette opp skjevhetene i skattesystemet, understreker Davidsen.

Oslo-kontoret flytter til nye lokaler ved rådhuset

Vi vil informere om at Oslo-kontoret vårt flytter til nye lokaler i Rosenkrantz' gate 21, nede ved Oslo rådhus!

 

Vi holder åpent i Oslo Spektrum for kundebesøk frem til onsdag 5. april kl. 13.00. Etter påsken vil Oslo-kontoret være stengt i perioden 11.–14. april.

 

Det nye hovedkontoret åpner for kundebesøk mandag 17. april kl. 10.00. Tilbudet vil være det samme, selv om vi får ny adresse.

 

Har du behov for hjelp eller ønsker å snakke med oss i perioden vi holder Oslo-kontoret stengt, ring oss på 21 62 26 00.

 

Vennlig hilsen

JBF

3 av 4 planlegger egen alderdom

Helsepolitisk barometer tar temperaturen på situasjonen for de eldre.

Eldre tar ansvar   

I undersøkelsen kommer det også frem at majoriteten mener at stat og kommune bør bidra med tilskudd slik at man skal kunne bo i dagens bolig livet ut.

80 prosent er enige i at den enkelte må ta større ansvar for egen helse, sosialt liv og egen boligsituasjon for å sikre seg en god alderdom. Ved fylte 60 år har de fleste funnet den boligen de vil bo i livet ut

- Eldre mennesker har tatt ansvar for egen helse og livssituasjon hele livet, og fortsetter med det når de blir pensjonister, sier forbundsleder Jan Davidsen, og legger til:

- Det er viktig å huske på at 85 prosent av eldre klarer seg uten hjelp. Dagens eldre har bedre helse enn tidligere generasjoner og er viktige bidragsytere i samfunnet. Men med økt alder øker sannsynligheten for svekket helse. Alle har et ansvar for egen helse og livssituasjon, men det kan ikke bare være et individuelt ansvar.

OSLO-FORENINGEN INFORMERER

Utflukter

 

2.Onsdag 7. juni (Unionsoppløsningsdagen!)

7. juni arrangeres det omvisning på Oscarsborg festning. Fremmøte i Drøbak sentrum og felles båttransport ut til Oscarsborg festning hvor det blir omvisning og bespisning.

Vi baserer oss på at de fleste tar seg til Drøbak selv. Det går buss hver time fra Oslo Bussterminal. Vi undersøker også muligheten for direkte båt fra Aker brygge.

De som trenger bistand til transport bes ta kontakt med styret i god tid på forhånd.

Ytterligere informasjon kommer senere.

 

Annen informasjon fra styret

Referat fra årsmøtet er sendt ut.

Ny leder av Oslo Jernbanepensjonistenes forening er Nils Are Magerøy.

Han har tidligere (og er fortsatt!) leder av foreningens Østfoldavdeling.

Det nye styret satser sterkt på en revitalisering av våre aktiviteter. Vi håper dere derfor finner vårsemesterets planlagte aktiviteter som interessante.

Husk at ordinære møter starter kl. 12.00 og varer til ca. 15.00 avholdes i LO Stats lokaler, Møllergt 10, inngang Skråningen. Møter i april, mai og november søkes lagt til andre destinasjoner.

Foreningens styre består nå av:

Nils Are Magerøy tlf. 916 57460 leder, Michael Tung tlf. 91653093 nestleder, Bård Ekeberg Nilsen tlf. 90601705 kasserer og Helge Jørgenstuen tlf. 916 50817 sekretær.

Med vennlig hilsen

styret

Landsmøtet i Jernbanepensjonistenes Forbund har fått ny leder!

På landsmøtets andre dag (31.05.2022) ble nytt arbeidsutvalg i Jernbanepensjonistenes Forbund valgt. Det ble foretatt valg på ny leder – og som ble Michael John Tung. Valgene ble som følger:

Leder: Michael John Tung (ny)

Nestleder: Roald Helge Nyheim (gjenvalg)

Sekretær: Lars Borgen (gjenvalg)

Kasserer: Kari Karlsson (gjenvalg)

Arbeidsutvalget fremstår som veldig sårbare når sykdom eller sosiale grunner inntreffer. Landsmøtet besluttet dermed å velge en vararepresentant. Vararepresentanten ble:

Bård Ekeberg Nilsen (ny)

Videre ble Kontrollutvalget valgt slik;

Leder: Ulf G. Johansen (gjenvalg)

Medlem: Bogdan Jankov (gjenvalg)

Vararepresentant: Inge-Lise Mortensen (gjenvalg)

Vararepresentant: Paul Syver Kveta (ny)

Et sannhetens ord, av en mektig mann. 

Å kjenne lengta sitre i kroppen

vinteren syng siste refreng

Å kjenne frosne, kalde hender

søke blomen i spirande eng

Han er ikkje heilt til å stole på -

han lyg kan hende litt

Men likevel, eg tilgjev alt -

når vårsol kysser kinnet mitt

 

Å kjenne angen av jord i lufta

sjå knoppane sprett på tre

Å kunne lytte til fuglesongen -

slikt gjev sjelefred

Så enkelt, så reint, så stille -

ei sol, ein kaffikopp

Ein rikdom, verdi, ei gåve -

gjev liv til ein frossen kropp ♡

 

Anne Kristin Sønstabø

Festsongen tekst & poesi

bottom of page