Har ikke mulighet til å gi alle, som fortjener det, en gave på Valentinerdagen, derfor dette koselige bilde. 

Og som man sier, størst av alt er kjærligheten.

Det har vært noen festlige sammenkomster på jernbanen opp gjennom tidene. Og noen snyltere har det også vært. Det hadde seg slik at på en av festene til Verkstedarbeiderforeningen i Narvik, var det en kar som gikk og drakk drinkene til de som var og danset. Det var populært med grønn Curaså, en sukkersøt likør. En litt irritert og små forbanna verkstedarbeider tok et par glass og gikk på kjøkkenet og fylte de med Zalo. Det gikk ikke lang tid før snylteren var der og tømte begge glassene i ekspressfart. Det kom såpebobler ut av kjeften og begge neseborene. Snylteren gikk aldri mer på fest arrangert av verkstedarbeiderforeningen.

Selv om det er "rufsevær" på Finse denne søndagen nå i februar, er det kanskje flere som foretrekker dette framfor været vi aller fleste må plages med?

Jeg er en paragraf Klikk en gang for å begynne å skrive inn ditt eget innhold. Du kan endre font, størrelse, linjehøyde, farge og mer ved å merke en del av meg og velge alternativene fra verktøylinjen.

Februar er måneden hvor de fleste foreninger sine årsmøter. Drammen har allerede avholdt sitt årsmøte og Bergen har 5. mars. Under - møter i foreningene - finner dere dato for årsmøtene for deres forening, så finn sted og dato og møt opp.

I disse tider hvor en forlengelse av Nordlandsbanen er på vei, kanskje denne….

En gang skal komme et jernbaneskinn

gå fra Fauske i sør og i Finnmarken inn.

Så folk i fra Balsfjord og fra Karasjok,

skal få høre et jernbanelok.

Få Nordlandsbanen ført fram om du kan,

som det vakreste du øyner i verden.

Bygg Nordlandsbanen til Ishavets rand,

bygg den tvers gjennom eventyrland.

La jernbaneskinner i måneskinnsdrakt

få varme ditt hjerte å si,

at Nordlandsbanens forlengede arm

dog er vakrest av all poesi.

Jernbanepensjonistens Forbund minner om to-dagers Forbundsstyre-møte på Gardermoen

19. – 20. februar d.å.

Bildet er fra tidligere konferanse.

Så var det NSB-pensjonisten som gikk til byggmakker.
Som den årvåkne følger av vår/denne hjemmesida har registrert, har den ligget «død» en periode.

Det skyldes ikke juleferie eller influensa, nei det er eierne av hjemmesida som har lagt om dette med redigering og legg til nytt stoff. Det tok litt tid for en pensjonert jernbanemann og ordne dette. Det vil si, han klarte det ikke, men fikk hjelp av sitt barnebarn.

Nå skal den være oppe å gå, nytt stoff vil komme etter hvert, og særlig hvis dere er flinke til å sende meg aktuelle ting.


Det var stor gleda i alle NSB- heimar då VY, tidligare NSB blei tildelt kjøringa mot og i vest.

Endelig kan vi gratulere VY, de ansatte og alle pensjonister med tildelingen på Bergensbanen. 


En helgehilsen fra mitt kjære Ringebufjell. GOD HELG


BLÅTIMEN

Når dagen ender har Vår Herre sendt

en liten time som lå der på vent

et pust i sivet på en fredet plett

som farges blå av himmelens palett.

En undringstime er oss alle gitt

en liten flik av blått jeg kaller mitt

et snev av tid som hvisker lett farvel

og legger seg til ro når det er kveld.

Årsavgift blir trafikkforsikringsavgift fra 2018

Staten har vedtatt å gjøre om årsavgiften for kjøretøy til det som vil bli kalt trafikkforsikringsavgift (TFA) til staten. Avgiften knyttes til kjøretøyets obligatoriske ansvarsforsikring og blir dermed en del av din forsikring. Trafikkforsikringsavgift vil tre i kraft 1. januar 2018. Forsikringsselskapene vil kreve inn trafikkforsikringsavgift på vegne av staten. Det er fortsatt Stortinget som vil fastsette trafikkforsikringsavgiftens satser.

Fordelen ved at forsikringsselskapene overtar innkreving av trafikkforsikringsavgift (årsavgiften) er at du nå kun vil betale årsavgift for det antall dager ditt kjøretøy er pålagt ansvarsforsikring. Det vil si at dersom du kjøper et avgiftspliktig kjøretøy den 01.05.18, vil du kun betale TFA fra og med denne dato, frem til kjøretøyet selges eller avskiltes.

Betaler du forsikringen med flere betalingsterminer, vil du også få delt opp trafikkforsikringsavgiften i samme antall terminer. Den gamle årsavgiften blir dermed delt opp i flere betalinger mot tidligere årsavgift som har vært krevd inn én gang i året.

Trafikkforsikringsavgiften vil vises som en egen post på fakturaene du får fra oss, og vi vil i midten av november sende ut faktura som inneholder TFA fra og med 01.01.18, til alle kunder som har avgiftspliktige kjøretøy forsikret hos oss.

Det blir ingen trafikkforsikringsavgift for elkjøretøy, campingvogner eller tilhengere.


 Forhandlingsrett på pensjon er fortsatt det viktigste kravet

Medbestemmelse og medansvar sto sentralt, da forbundsleder Jan Davidsen møtte statsråden for å utdype kravene fra Pensjonistforbundet og SAKO-organisasjonene til statsbudsjettet 2021. 250 000 medlemmer står bak kravet om å få tilbake forhandlingsretten på pensjon i folketrygden, som ett av ni krav.

Krav 1: Forhandlingsrett på løpende pensjoner fra folketrygden

Krav 2: Styrket kommuneøkonomi

Krav 3: Bedre munnhelse og billigere tannbehandling for eldre

Krav 4: Krafttak for dem som har minst

Krav 5: Pensjonistforbundet får et nasjonalt ansvar for opplæring av eldrerådene

Krav 6: NAV-ombud

Krav 7: Midler til opplæring i velferdsteknologi

Krav 8: En god og trygg boligsituasjon i alderdommen

Krav 9: Eldre må få tilbud om regelmessig fysisk aktivitet