Vi har ingen besøksadresse, men benytt gjerne:

Jernbanepensjonistenes Forbund

Postadresse: Postboks 235, Sentrum

0103 OSLO.

Eller ta kontakt:

Mobiltelefonnummer: 913 11 867,

e-post: [email protected]

Så kan vi avtale å møtes.

Forbundets arbeidsutvalg

Leder: Harald Lund

Sagaveien 16 3050 MJØNDALEN

Telefon: 995 11 545

Mail: [email protected]

Nestleder: Roald Nyheim

Skogvegen 26 2312 OTTESTAD

Telefon 920 22 301

Mail: [email protected]

Kasserer: Kari Irene Karlsson

Sloraveien 18B 1405 LANGHUS

Telefon: 908 43 181

Mail: [email protected]

Sekretær: Lars J Borgen

Stovnerfaret 36, 0982 OSLO

Telefon: 916 57 627

Mail: [email protected]


Oslo-foreningen (1.1.2022 - 620 medlemmer)

Leder: Michael John Tung

Varderingen 9B

2054 Mogreina

Tlf.nr: 91 65 30 93

Mail: [email protected]


Jernbanepensjonistene, Drammen 

Foreningen har ved inngangen for 2022 – 439 medlemmer. 

Leder: Aslaug Brandt Trondsen 

Adresse: 6. Bera terrasse 13E 

3026 DRAMMEN 

Telefon: 413 86 500. 

E-mail adresse: [email protected]


Hamar-foreningen 1.1.2022 - 258 medlemmer

Leder Jørund Hassel

Gudbrandsdalsvegen 227 B 2619 LILLEHAMMER

Telefon: 977 37 410

E-post adresse: [email protected]

Trondheim-foreningen 1.1.2022 – 532 medlemmer

Leder: Terje Fossum

Adr. Sjøvegen 11 

7053 RANHEIM

Mobilnr. 916 72 127

E-post: [email protected]Kristiansand-foreningen 1.1.2022 – 103 medlemmer

Leder: Johnny Vatne

Adresse: Måkeveien 11

4514 MANDAL

E-post:[email protected]

Mobil: 916 77 663


Narvik-foreningen (1.1.2022 – 111 medlemmer)

Leder Kjell S. Jakobsen

Ankenesveien 117 8520 ANKENESSTRAND

Telefom 909 14 950

E-post adresse: [email protected]

Bergen-foreningen (1.1.2022– 273 medlemmer)

Styret består av:

Leder Bjørn O Knutsen

Ulsberglia 12, 5135 FLAKTVEIT

E-post adresse: [email protected]

Mobilnr. 926 55406


Stavanger-foreningen (1.1.2022 – 101 medlemmer)

Leder: Øivind Bore

Adr: Smågamyrveien 11 4034 STAVANGER.

Telefon: 415 14 204

E-postadresse: [email protected]