top of page

Da har Bergens-foreningen avholdt årsmøte i disse korona tider, og styret ser foreløpig slik ut:

Jernbanepensjonistene, Bergen

Foreningen har ved inngangen av 2023 – 262 medlemmer.

Styret består av:

Leder Bjørn O Knutsen (bilde)

E-post adresse: bjoeolaf@gmail.com

Mobilnr. 926 55406

Nestleder: Knut Tore Forberg

Epostadr.: knuttoreforberg@yahoo.no

Tlf 908 28899

Kasserer: Reidar Gravdal

Styremedlem: Marie Risa Kvåle (Voss)

Styremedlem: Svein H Gauteplass (Ål)

Styremedlem: Magni Kirkedelen


Foreningen har ved inngangen av 2023 – 273 medlemmer.Møtene avholdes (når de holdes i Bergen) den første torsdag i hver måned.

Foreningen er for tiden på søken etter nye lokaler for sine møter. Når, og hvor det blir, kunngjøres når det er klartForeningen har avdelinger:


På Voss; Styremedlem, Per Eskeland, Telefonnr. 565 11 657 / 951 19 2015

og Ål; Styremedlem, Svein H Gauteplass mobil.nr. 916 59 862 e-post sgautepl@hotmail.no

Medlemskontingent

Foreningens kontingent er 01.01.2018.kr.250,- pr. medlem pr år.

Det er ingen rabatt for medlem nr. 2.

Det er flere måter å betale inn kontingenten på.

Fast overføring fra din bank-konto. Dette må ordnes før 1.januar, og dette, samt endringer må hvert enkelt medlem meddele banken selv.

Betale pr. giro etter at den er mottatt en gang i året, ca. 20. juni.

Trekk i Statens Pensjonskasse to ganger i året, november og mai. Trekk-fil til SPK lages to ganger i året og for å bli med på den filen må medlemmet innmeldes før 20.mars og 20. sept.

Ellers kan hvis nødvendig kontingenten betales kontant til kasserer, men kanskje ikke ønskelig.

Når det gjelder trekken i SPK henvises det til som er skrevet.

Hvis ikke annet blir avtalt blir «hovedmedlemmet» trukket i SPK, eller det blir laget giro for to,

der hvor det er to medlemmer. Og ellers vil medlemmene bli registrert hos den forening som er

naturlig i forhold til geografisk beliggenhet.
bottom of page