Tittel

Klikk her for å redigere undertittel

Jernbanepensjonistene, Bergen

Foreningen har ved inngangen av 2019– 306 medlemmer.
Styret består av:
Leder:  Rigmor Bjånesøy
Fanahammeren 126A, 5244 FANA
Tlf: 976 03 562
E-postadresse: [email protected]

Nestleder:Knut Tore Forberg

Kasserer: Reidar Gravdal
Sekretær: Kjell Milde
Styremedlem: Maria Risa Kvåle (Voss)
Styremedlem: Astrid Hernes (Ål)
Styremedlem: Vigdis Skulstad.

Møtene avholdes (når de holdes i Bergen) den første torsdag i hver måned, se møter i foreningene
Møtene starter kl. 12.00 og møtested er: Hoffsalen (Domkirkeboligene).Kong Oscarsgt. 88
Telefonnr. 466 75 606 / 916 65 758
Foreningen har avdeling på
Voss; Styremedlem, Per Eskeland, Telefonnr. 565 11 657 / 951 19 2015
og Ål; Styremedlem, Astrid Hernes, Telefonnr. 320 81 038 / 992 98 681

Medlemskontingent
Foreningens kontingent er 01.01.2018.kr.180,- pr. medlem pr år.
Det er ingen rabatt for medlem nr. 2.
Det er flere måter å betale inn kontingenten på.
Fast overføring fra din bank-konto. Dette må ordnes før 1.januar, og dette, samt endringer må hvert enkelt medlem meddele banken selv.
Betale pr. giro etter at den er mottatt en gang i året, ca. 20. juni.
Trekk i Statens Pensjonskasse to ganger i året, november og mai. Trekk-fil til SPK lages to ganger i året og for å bli med på den filen må medlemmet innmeldes før 20.mars og 20. sept.
Ellers kan hvis nødvendig kontingenten betales kontant til kasserer, men kanskje ikke ønskelig.
Når det gjelder trekken i SPK henvises det til som er skrevet.
Hvis ikke annet blir avtalt blir «hovedmedlemmet» trukket i SPK, eller det blir laget giro for to,
der hvor det er to medlemmer. Og ellers vil medlemmene bli registrert hos den forening som er
naturlig i forhold til geografisk beliggenhet.Bergen avholdt medlemsmøte 7.11.19 med 24 medlemmer til stede.

Leder Rigmor Bjånesøy ønsket velkommen til alle medlemmene. Så ble det sunget en sang.

Leder viste bilder fra Hurtigruteturen påsken 2019. Her var fantastisk natur, møte med andre hurtigruter, hva vi fikk å spise og personene som tok turen. Meget interessant rundreise Bergen – Kirkenes – Bergen.

Opplesing av dikt fra Jimmy Øvredal – «Novemberkveld».

Så var det klart for nydelige smørbrød og kaffe/te m/tebrød.

Vi avsluttet som vanlig med en sang. Leder takket alle fremmøtte.

Sekretær

Kjell Milde