top of page

Styret består av: Leder: Aslaug Brandt Trondsen,

Adresse: 6. Bera terrasse 13E

3026 DRAMMEN

Telefon: 413 86 500.

E-mail adresse: abratrn@gmail.com

Nestleder Knut Fredrik Sørhusbakken

Kasserer: Paul S Kveta

Sekretær: Knut Ole Kristoffersen

Styremedlem: Jan Erik Bjølgerud, Leder for arr.komiteen.

Styremedlem: Sissel Bjørnsen, Medlemsregisteret

Styremedlem: Harald F Lund


Foreningen har ved inngangen til 2023 439 medlemmer.


Foreningen har sine møter den første onsdag i hver måned, se møter i foreningene.

Møtene starter kl. 16.30 og holdes i Folkets Hus, Øvre Torggt.9 Drammen.

Medlemskontingent

Foreningens kontingent er 01.01.2023. kr.250,- pr. medlem pr år.

Det er ingen rabatt for medlem nr. 2.

Det er flere måter å betale inn kontingenten på.

Fast overføring fra din bank-konto. Dette må ordnes før 1.januar, og dette, samt endringer må hvert enkelt medlem meddele banken selv.


Trekk i Statens Pensjonskasse to ganger i året, november og mai. Trekk-fil til SPK lages to ganger i året og for å bli med på den filen må medlemmet innmeldes før 20.mars og 20. sept.

Ellers kan hvis nødvendig kontingenten betales kontant til kasserer, men kanskje ikke ønskelig.

Når det gjelder trekken i SPK henvises det til som er skrevet.

Hvis ikke annet blir avtalt blir «hovedmedlemmet» trukket i SPK, eller det blir laget giro for to, der hvor det er to medlemmer. Og ellers vil medlemmene bli registrert hos den forening som er naturlig i forhold til geografisk beliggenhet.


Vestfold / Telemark.

Det er også nå en underavdeling i Vestfold/Telemark med et styre.

Dette består av blant andre:

Leder: Per Tore Larsen

Hjalmar Johansens gate 10

3722 Skien

Mobilnr: 412 15 280

Epost-adresse: ptolarse@gmail.com

Kasserer: Aslak Storebrua, Røyskattveien 49, 3741 Skien

Sekretær: Ole Anton Karlsen, Vardenlia 26B 3227 Sandefjord

Styremedlemmer:

Steinar Limi, Luksefjellveien 276, 3721 Skien


Alle møter på Oasen Cafe, Extra senteret, Buervegen 18, 3711 Skien

bottom of page