Tittel

Klikk her for å redigere undertittel

Jernbanepensjonistene, Drammen

Foreningen har ved inngangen for 2019– 543 medlemmer.
Styret består av:
Leder: Gunnar Bråten
Olav Bjålandsgt. 6 3048 DRAMMEN
Telefon: 32 83 47 91 / 913 43 304
Mail: [email protected]

Nestleder: Kåre Fossum
Kasserer: John B Kampen
Sekretær: Harald Lund, fungerende
Styremedlem: Liv Kortvedt

Styremedlem: Sissel Bjørnsen

Styremedlem: Ragnhild Rusten, møterett for Hønefoss-avdelingen

Styremedlem: Ole T Gran, møterett for Skien-avdelingen

Styremedlem: Jan Erik Bjølgerud, kasserer i arr.komiteen.


Foreningen har sine møter den første onsdag i hver måned, se møter i foreningene.
Møtene starter kl. 16.30 og holdes i Folkets Hus, Øvre Torggt.9 Drammen.


Medlemskontingent
Foreningens kontingent er 01.01.2018.kr.180,- pr. medlem pr år.
Det er ingen rabatt for medlem nr. 2.
Det er flere måter å betale inn kontingenten på.
Fast overføring fra din bank-konto. Dette må ordnes før 1.januar, og dette, samt endringer må hvert enkelt medlem meddele banken selv.
Betale pr. giro etter at den er mottatt en gang i året, ca. 20. juni.
Trekk i Statens Pensjonskasse to ganger i året, november og mai. Trekk-fil til SPK lages to ganger i året og for å bli med på den filen må medlemmet innmeldes før 20.mars og 20. sept.
Ellers kan hvis nødvendig kontingenten betales kontant til kasserer, men kanskje ikke ønskelig.
Når det gjelder trekken i SPK henvises det til som er skrevet.
Hvis ikke annet blir avtalt blir «hovedmedlemmet» trukket i SPK, eller det blir laget giro for to,
der hvor det er to medlemmer. Og ellers vil medlemmene bli registrert hos den forening som er
naturlig i forhold til geografisk beliggenhet.

Vestfold / Telemark.

Det er også nå en underavdeling i Vestfold/Telemark med et styre.

Dette består av blant andre:
Leder: Ole T Gran Buerveien 10B, 3711 Skien
Telefon: 900 58232
Mailadresse: [email protected]

Kasserer:  Aslak Storebrua, Røyskattveien 49, 3741 Skien
Styremedlemmer:
Isak Siljan, Gamlegrensa 6A, 3747 Skien
Steinar Limi, Luksefjellveien 276, 3721 Skien


Møte - tur aktivitet 2018

Medlemsmøte 3. mai 2018 kl. 18.00

Juni tur til Setedalsbanen 30.06. kl 09.00

Medlemsmøte 6. september 2018 kl. 1800

Medlemsmøte 1. november 2018 kl .1800

Medlemsmøte 6. desember 2018 kl 18.00

Alle møter på Oasen Cafe, Extra senteret, Buervegen 18, 3711 Skien