Tittel

Klikk her for å redigere undertittel

Jernbanepensjonistene, Hamar

Foreningen har ved inngangen til 2019 – 324 medlemmer.
Styret består av:
Leder: Jørund Hassel

Gudbrandsdalsvegen 227B 2619 LILLEHAMMER

Telefon 977 37 410

E-postadresse: [email protected]

Nestleder: Hans Even Grødtlien
Sekretær: Rolf Emilsen,
Kasserer: Bogdan Jankov,

Styremedlem:Svein Jørgen Åkerland

Varamedlem: Knut Kristoffersen

             "        Thor Kristian Sanaker 

Høsten 2019, møtene blir holdt på fredager Seniorsenteret Velferden, Østregt. 91, 

første møte i Velferden blir fredag 27. september kl. 11.00.


Medlemskontingent
Foreningens kontingent er fra 01.01.2018, kr. 200,-  pr. medlem pr år.
Det er ingen rabatt for medlem nr. 2.
Det er flere måter å betale inn kontingenten på.
Fast overføring fra din bank-konto. Dette må ordnes før 1.januar, og dette, samt endringer må hvert enkelt medlem meddele banken selv.
Betale pr. giro etter at den er mottatt en gang i året, ca. 20. juni.
Trekk i Statens Pensjonskasse to ganger i året, november og mai. Trekk-fil til SPK lages to ganger i året og for å bli med på den filen må medlemmet innmeldes før 20. mars og 20. sept.
Ellers kan hvis nødvendig kontingenten betales kontant til kasserer, men kanskje ikke ønskelig.
Skjer en innmelding før 1. august blir det laget giro for inneværende år. Etter den datoen venter man med innkreving til påfølgende år. Når det gjelder trekken i SPK henvises det til som er skrevet.
Hvis ikke annet blir avtalt blir «hovedmedlemmet» trukket i SPK, eller det blir laget giro for to,
der hvor det er to medlemmer. Og ellers vil medlemmene bli registrert hos den forening som er
naturlig i forhold til geografisk beliggenhet.REFERAT FRA MEDLEMSMØTE FREDAG 25 OKTOBER 2019

Jernbanepensjonistenes Forening Hamar har avholdt åpent møte for alle jernbanepensjonister fredag 25. oktober 2019.

Møtet bel avholdt i Velferden, Hamar Kommune.

Lederen Jørund Hassel ønsket 34 medlemmer velkommen, spesielt ble 2 nye medlemmer ønsket velkommen.

Lederen redegjorde for følgende:

Foreningen inviterer til julemøte fredag 29. november. Vi trenger bindende påmelding innen 20. november til styret. Egenandel 200 kroner.

Vi får et spennende besøk på julemøte av Johan Anton Wikander, som vil fortelle om «Mitt liv som pensjonist».

Landsmøtet i Jernbanepensjonistenes Forbund er 25. til 28. mai 2020 på Storefjell. Sett av datoene.

Styret legger opp til en årsmøtesak, hvor medlemskontingenten økes fra 2021. Beløpet økes tilsvarende det som forbundet krever i kontingent fra lokallaget.

Leder gjennomgikk prinsippene i høringsnotatet om «alderspensjon til tidligere mottakere av uføretrygd» og «forslag til utfasing av forsørgertillegg til alderspensjon i folketrygden». Hvor styret er negativt innstilt til slike innstramninger for pensjonister som opplever at dette er en opparbeidet rettighet.

Leder holdt et foredrag om historikken bak dagens personalbillett, og hva man kan forvente ved årets trygdeoppgjør, jf forslag i statsbudsjettet.

Etter at møtesakene var avsluttet ble det servert kaffe, rundstykker og kaker.

Møtet ble avsluttet med utlodding og sosialt samvær, kl. 14.00.

Sekretæren