Tittel

Klikk her for å redigere undertittel

Jernbanepensjonistene, Oslo

Foreningen har ved inngangen av 2019 – 782 medlemmer.
Styret består av:

Leder: Michael John Tung

Lindebergåsen 12 A - H 0403 1068 OSLO

Telefon: 91 65 30 93

Mail: [email protected]

Nestleder og sekretær: Gunnar Karl Herland Tlf. 916 52 255

Kasserer Inger Lise Mortensen Tlf. 994 79 678
Leder arr.kom. Ole Vidar Johansen Tlf. 901 70 152
Styremedlemmer:
Reidar Rekstan Tlf. 907 84 566
Odd Elvestuen Tlf. 951 48 989
Marit Skovly.Tlf 22 32 18 26

Bjørn Ødegård Olsen Tlf 918 66 826


Foreningen har kontordag hver tirsdag fra kl.10.00 til kl.12.00 unntatt i sommermånedene.
Adressen er:
Sonja Henies plass 4, Oslo Spektrum, P.Boks 235 Sentrum 0103 Oslo
Telefon: 24 10 26 65


Foreningens møter avholdes siste onsdag i hver måned, Se møter i foreningene
Møtene holdes i Velferdssalen, Verkstedet Grorud.


Foreningen har avdelinger i  Østfold hvor leder er: Bjørn Ødegård Olsen Tlf 918 66 826Medlemskontingent
Foreningens kontingent blir fra 01.01.2019 kr. 200,- pr. medlem pr år.
Det er ingen rabatt for medlem nr. 2.
Det er flere måter å betale inn kontingenten på.
Fast overføring fra din bank-konto. Dette må ordnes før 1.januar, og dette, samt endringer må hvert enkelt medlem meddele banken selv.
Betale pr. giro etter at den er mottatt en gang i året, ca. 20. juni.
Trekk i Statens Pensjonskasse to ganger i året, november og mai. Trekk-fil til SPK lages to ganger i året og for å bli med på den filen må medlemmet innmeldes før 20.mars og 20. sept.
Ellers kan hvis nødvendig kontingenten betales kontant til kasserer, men kanskje ikke ønskelig.
Skjer en innmelding før 1. august blir det laget giro for inneværende år. Etter den datoen venter man med innkreving til påfølgende år. Når det gjelder trekken i SPK henvises det til som er skrevet.
Hvis ikke annet blir avtalt blir «hovedmedlemmet» trukket i SPK, eller det blir laget giro for to,
der hvor det er to medlemmer. Og ellers vil medlemmene bli registrert hos den forening som er
naturlig i forhold til geografisk beliggenhet.


Referat fra medlemsmøte 30.oktober.

Leder Michael Tung ønsket velkommen til 23 fremmøtte.

Dagen åpningssang var, «Ja, nå er det oktober». Gerd Karstensen var som vanlig forsanger.

Michael snakket litt om personalbilletten og utviklingen i denne saken.

Inger Lise hadde vært med i et møte i Pensjonistforbundet hvor eldrerådet i Viken ble lagt fram. Jernbanepensjonist forbundet hadde fått med en medlem med, Nils Are Magerøy. 

Det ble snakket litt om møtelokaler, om det kanskje var stemning for å flytte tilbake til Nyland og ha kveldsmøter. Stemningen var at de fleste var tilfreds med dagens lokaliteter.

Dagens underholder, Tormod Hjermundrud, startet med en vise som het Den siste vognmann, en hundre år gammel Oslo-vise. Tormod spilte gitar og torader og krydret med historier og anekdoter fra et liv på lokomotivet.

Tormod ble invitert til å spise med oss, noe han tok seg tid til.

Deretter var det loddsalg, noe som innbrakte kr 1810.

Møtet ble hevet 14:40.

Gunnar Herland

Referent