Jernbanepensjonistene, Kristiansand

Jernbanepensjonistenes Forening, Kristiansand.

Våres facebooksiden er forholdsvis ny, noe innholdet er preget av. Vi håper vi får en del følgere som kan komme med innspill som gjør siden interessant for våre medlemmer.

Det store høydepunktet for mange av forbundets medlemmer Landsmøtet på Storefjell. Det avholdes som regel i mai/juni, men i år er det utsatt til høsten. Den offisielle delen, selve Landsmøtet, er bare en liten del av oppholdet. Det foregår mye sosialt og enkelte ganger arrangeres det også utflukter.

Medlemskontingenten er for tiden kr. 200,- per år. Vi kommer tilbake med nærmere opplysninger om aktiviteten vår og innbetaling av kontingenten i en senere informasjon.

Styret består i dag av:

Leder: Johnny Vatne

Måkeveien 11

4514 Mandal (e-post: [email protected], telefonnr: 916 77 663)

Nestleder/

kasserer: Mona V. Eikjeland

Sekretær: Inger M. Hansen

Styremedl.: Nils Juklerød

Styremedl.: Helge Ruthjersen

Varamedlem: Ole M. Havnerås


Medlemskontingent

Foreningens kontingent er for tiden kr. 200,- pr. medlem pr år.

Det er ingen rabatt for medlem nr. 2.

Det er flere måter å betale inn kontingenten på.

Fast overføring fra din bank-konto. Dette må ordnes før 1.januar, og dette, samt endringer må hvert enkelt medlem meddele banken selv.

Betale pr. giro etter at den er mottatt en gang i året, ca. 20. juni.

Trekk i Statens Pensjonskasse to ganger i året, november og mai. Trekk-fil til SPK lages to ganger i året og for å bli med på den filen må medlemmet innmeldes før 20. mars og 20. sept.

Ellers kan hvis nødvendig kontingenten betales kontant til kasserer, men kanskje ikke ønskelig.

Skjer en innmelding før 1. august blir det laget giro for inneværende år. Etter den datoen venter man med innkreving til påfølgende år. Når det gjelder trekken i SPK henvises det til som er skrevet.

Hvis ikke annet blir avtalt blir «hovedmedlemmet» trukket i SPK, eller det blir laget giro for to, der hvor det er to medlemmer. Og ellers vil medlemmene bli registrert hos den forening som er naturlig i forhold til geografisk beliggenhet.