Tittel

Klikk her for å redigere undertittel

Jernbanepensjonistene, Kristiansand

Foreningen har ved inngangen av 2019 – 90 medlemmer.
Styret består av:
Leder: Roald Mykland
Vågsbygdveien 30, 4621 KRISTIANSAND
Telefon: 38 03 13 60 / 936 64883
Mail: [email protected]

Kasserer:Johnny Vatne, tlf. 916 77 663

Sekretær: Inger Marie Hansen tlf. 913 97 743
Styremedlem: Nils Juklerød
Styremedlem: Helge Ruthjersen
Varamedlemmer: Harald Hansen og Ole Martin Havnerås.


Medlemskontingent
Foreningens kontingent er for tiden kr. 120,- pr. medlem pr år.
Det er ingen rabatt for medlem nr. 2.
Det er flere måter å betale inn kontingenten på.
Fast overføring fra din bank-konto. Dette må ordnes før 1.januar, og dette, samt endringer må hvert enkelt medlem meddele banken selv.
Betale pr. giro etter at den er mottatt en gang i året, ca. 20. juni.
Trekk i Statens Pensjonskasse to ganger i året, november og mai. Trekk-fil til SPK lages to ganger i året og for å bli med på den filen må medlemmet innmeldes før 20. mars og 20. sept.
Ellers kan hvis nødvendig kontingenten betales kontant til kasserer, men kanskje ikke ønskelig.
Skjer en innmelding før 1. august blir det laget giro for inneværende år. Etter den datoen venter man med innkreving til påfølgende år. Når det gjelder trekken i SPK henvises det til som er skrevet.
Hvis ikke annet blir avtalt blir «hovedmedlemmet» trukket i SPK, eller det blir laget giro for to,
der hvor det er to medlemmer. Og ellers vil medlemmene bli registrert hos den forening som er
naturlig i forhold til geografisk beliggenhet.