top of page

Jernbanepersonalets Forening Kristiansand

TRYGGHET, VENNSKAP OG SAMHOLD OGSÅ SOM SENIOR OG PENSJONIST

Kristiansandsforeningen avviklet årsmøte 24. februar 2023 og valgte følgende styre:

Johnny Vatne, leder

Helge Ruthjersen, nestleder

Mona V. Larsen Eikjeland, kasserer

Inger Marie Hansen, sekretær

Ole Martin Havnerås, styremedlem

Kristiansandsforeningen vedtok på årsmøtet i februar å endre navn fra Jernbanepensjonistenes Forening til Jernbanepersonalets Forening. Pensjonsalderen har i dag et større spenn enn tidligere og flere i 60-årene velger å bli pensjonist samtidig som de deltar i arbeidslivet. Ved navneendringen mener vi å kunne nå flere jernbaneansatte. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Vi mener også at en navneendring vil føre til at flere tegner seg som medlem av foreningen.

Styret regner med å avvikle flere treff i løpet av 2023, både ordinære møter, tur og julesammenkomst.


Foreningen har ved inngangen til 2023 114 medlemmer

Kontingenten er kr. 200,- per år og det er ingen rabatt for medlem nr. 2. Noen av våre medlemmer har kontingenttrekk gjennom SPK. Resterende medlemmer får tilsendt e-post/brev i slutten av februar måned hvert år om innbetaling av kontingenten, enten via bank (1440.21.07090) eller VIPPS (720761).

Kontaktinformasjon til leder:

Johnny Vatne

Måkeveien 11

4514 MANDAL

vatjoh@hotmail.com

Telefonnummer: 916 77 663.

bottom of page