Tittel

Klikk her for å redigere undertittel

MØTEPLAN FOR HØSTEN 2019Oslo
Foreningens møter avholdes vanligvis siste onsdag i hver måned.

Når høstsesongen med møter starter så flytter Osloforeningen sin møter fra Grorud til

Møllergt. 10 Statstilsattes Hus 8. etg. Møtene går fra kl. 12.00 til kl. 15.00.

MERK: Fra og med onsdag 29. august holdes møtene i Møllergata 10, Statsansattes Hus ( inngang Skråningen) Møtelokalene ligger i 8.etg. Alle møtene starter kl 12.00 og avsluttes ca. kl 15.00.

Merk tidspunkt!


Medlemsmøte

30 oktober

Medlemsmøte

27 November

Husk møtene starter kl. 12.00 og varer til ca. 15.00 og alle møter unntatt april er i LO Stat Møllergt 10, inngang Skråningen.

Michael Tung 91653093, Reidar Reksten 90784566, Ole Vidar Johansen 90170152, Gunnar Herland 91652255

VELKOMMEN


 Husk møtene starter kl. 12.00 og varer til ca. 15.00 og alle møter er i LO Stat Møllergt.10, inngang Skråningen. Michael Tung 91653093 Reidar Reksten 90784566. Velkommen.


Drammen
Foreningen har sine møter den første onsdag i hver måned.
Møtene starter kl. 16.30 og holdes i Folkets Hus, Øvre Torggt.9 Drammen.

Onsdag 6. november 2019 Hyggemøte

Onsdag 6. desember 2019 Hyggemøte

Onsdag 8. januar 2020 Julemøte

Møtene starter kl. 16.30 og holdes i Folkets Hus, Øvre Torggt.9 Drammen.


Vestfold / Telemark.
Møtene holdes på Oasen Cafe, Extra senteret Buervegen 18, 3711 Skien.
Og hvis ikke annet er meddelt, starter møtene kl. 18.00.
 


Hønefoss
Møtene holdes i Norsk Samferdselshistorisk Senter
Og starter kl. 15.00.
Mandag 28. oktober 2019 Hyggemøte

Mandag 25. november 2019, Hyggemøte

Mandag 27. januar 2020 Årsmøte / Nyttårstreff


Hamar

Fredag 25. oktober 2019 (åpent møte)

Fredag 29. november 2019

Møtene finner sted på Seniorsenteret Velferden, Østregate 91 (inngang fra Wergelandsgate 4) 2317 Hamar.

Møtetid mellom kl. 11.00 og kl. 14.00Trondheim
Foreningen avholder sine møter den siste onsdag i hver måned.
Møtene starter kl. 14.30. og holdes i Hornemansgården.

Onsdag 30. oktober Medlemsmøte

Onsdag 27. november Medlemsmøte

Onsdag 4. desember Julebord kl.17:30

Narvik
Foreningen avholder sine møter i møtelokalet Allèen 6.
Møtene starter kl. 11.00

15. okt. Allmøte.

12. nov. medlemsmøte

7. des. Julebord.Bergen

Møtene avholdes (når de holdes i Bergen) den første torsdag i hver måned.

Møtene starter kl. 12.00 og møtested er: Hoffsalen (Domkirkeboligene). Kong Oscarsgt. 88 ]

7. november Medlemsmøte

15.11? Lutefisktur

6. desember Julemøte 


VOSS    

Møtene holdes i Sosialbygget og starter vanligvis kl. 15.00

31. oktober Medlemsmøte

28. november Julemøte - Fellesmøte


Ål. 

Møtene holdes i Kårstugu, Helsetunet og starter vanligvis kl. 16.00

13. november Medlemsmøte

11. desember Julemøte - Sundre Gjestestugu, eget program


Kristiansand Stavanger

Foreningen avholder sine møter siste torsdag i hver måned, bortsett fra sommermånedene.
Møtene starter kl. 16.00 og møtested er: Tante Emmas Hus.

Torsdag 31 oktober Åpent møte for alle pensjonister som har en relasjon til Jernbanen

Torsdag 28. november Juletilstelning kl. 18.00