top of page

Jernbanepensjonistene Oslo
 

Foreningen har ved inngangen av 2023 – 592 medlemmer.

Styret består av: 

Leder: Nils Are Magerøy

Lillegård 7 

1618 Fredrikstad

Mobilnr. 91657480

E-post adresse: ni-mager@online.no

 

N.leder: Michael John Tung

Sekretær: Helge Jørgenstuen

Kasserer: Bård Ekeberg Nilsen

Styremedlemmer: Odd Elvestuen

                              Terje Odden

                              Tom Wiebetoe

Leder arr.kom: Gunvor Aspestrand                     

 

 

 

Foreningens møter avholdes siste onsdag i hver måned.

Foreningen har avdeling i

Østfold hvor leder er: 

Leder: Nils Are Magerøy

Lillegård 7

1618 Fredrikstad

Mobilnr. 91657480

E-post adresse: ni-mager@online.no

 

Medlemskontingent

Foreningens kontingent ble fra 01.01.2023 kr. 250,- pr. medlem pr år.

Det er ingen rabatt for medlem nr. 2.

Det er flere måter å betale inn kontingenten på.

Fast overføring fra din bank-konto. Dette må ordnes før 1.januar, og dette, samt endringer må hvert enkelt medlem meddele banken selv.

Betale pr. giro etter at den er mottatt en gang i året, ca. 1.mars Og ellers vil medlemmene bli registrert hos den forening som er naturlig i forhold til geografisk beliggenhet. 

 

 

bottom of page