Tittel

Klikk her for å redigere undertittel

Foreningen har ved inngangen av 2019 – 133 medlemmer.
Styret består av:
Leder: Øivind Bore

Adr. Smågamyrveien 11 4034 STAVANGER

Tlf: 415 14 2014 E-post adresse: [email protected]

Nestleder / sekretær: Berit Haugland, telefon 51 48 33 07 / 91 79 13 53
Kasserer: Barbro Berge Nilsen
Styremedlem: Jan Terje Øglend 
Styremedlem: Terje Haugland

Foreningen avholder sine møter siste torsdag i hver måned, bortsett fra sommermånedene.
Møtene starter kl. 16.00 og møtested er: Tante Emmas Hus.

Medlemskontingent
Foreningens kontingent er for tiden kr. 200,- pr. medlem pr år.
Det er ingen rabatt for medlem nr. 2.
Det er flere måter å betale inn kontingenten på.
Fast overføring fra din bank-konto. Dette må ordnes før 1.januar, og dette, samt endringer må hvert enkelt medlem meddele banken selv.
Betale pr. giro etter at den er mottatt en gang i året, ca. 20. juni.
Trekk i Statens Pensjonskasse to ganger i året, november og mai. Trekk-fil til SPK lages to ganger i året og for å bli med på den filen må medlemmet innmeldes før 20. mars og 20. sept.
Ellers kan hvis nødvendig kontingenten betales kontant til kasserer, men kanskje ikke ønskelig.
Skjer en innmelding før 1. august blir det laget giro for inneværende år. Etter den datoen venter man med innkreving til påfølgende år. Når det gjelder trekken i SPK henvises det til som er skrevet.
Hvis ikke annet blir avtalt blir «hovedmedlemmet» trukket i SPK, eller det blir laget giro for to, der hvor det er to medlemmer. Og ellers vil medlemmene bli registrert hos den forening som er naturlig i forhold til geografisk beliggenhet.


Jernbanens Pensjonistlag Stavanger avholdt medlemsmøte torsdag den 31. oktober.

kl. 16.00 i Tante Emmas Hus.

Foreningens leder Øivind Bore ønsket velkommen til dagens underholder, Nicolai Schreuder fra Bane Nor Eiendom og 17 medlemmer.

Ordet ble gitt til Schreuder, han arbeider med prosjekter på ubrukte jernbaneeiendommer ved kollektivknutepunkter. Fortalte og viste skisser av planene langs Jærbanen. Mye planlegging av nye boliger. Bane Nor er blitt en stor boligutbygger i hele landet. Veldig spennende å høre på. Mange innspill og og spørsmål fra medlemmene. Takk til han.

Så var tid for allsang, kaffevise, mat og kaffe og godt med drøs.

Protokoll v/sekretæren. Leder hadde ikke noe særlig nytt denne gangen. Påmelding til julebordet i november.

Loddsalg, trekning av diverse gevinster.

Så en takk til alle som kom og vel møtt til møte / julebord i november.

Berit Haugland/s

Ref.