top of page

Jernbanepensjonistene, Stavanger

Foreningen har ved inngangen av 2023 –99 medlemmer.

Styret består av:

Leder: Terje Haugland

Adr: Postboks 110 4349 BRYNE

Telefon: 94 82 22 10

 E-postadresse: terjehaugland6@gmail.com


Nestleder og sekretær Jan Terje Øglend

Nestleder: Asle Tjørom

Kasserer: Barbro Berge Nilsen

Sekretær: Harald Christiernin


Foreningen avholder sine møter siste torsdag i hver måned, bortsett fra sommermånedene.

Møtene starter kl. 16.00 og møtested er: Tante Emmas Hus.


Medlemskontingent

Foreningens kontingent er for tiden kr. 200,- pr. medlem pr år.

Det er ingen rabatt for medlem nr. 2.

Det er flere måter å betale inn kontingenten på.

Fast overføring fra din bank-konto. Dette må ordnes før 1.januar, og dette, samt endringer må hvert enkelt medlem meddele banken selv.

Betale pr. giro etter at den er mottatt en gang i året, ca. 20. juni.

Trekk i Statens Pensjonskasse to ganger i året, november og mai. Trekk-fil til SPK lages to ganger i året og for å bli med på den filen må medlemmet innmeldes før 20. mars og 20. sept.

Ellers kan hvis nødvendig kontingenten betales kontant til kasserer, men kanskje ikke ønskelig.

Skjer en innmelding før 1. august blir det laget giro for inneværende år. Etter den datoen venter man med innkreving til påfølgende år. Når det gjelder trekken i SPK henvises det til som er skrevet.

Hvis ikke annet blir avtalt blir «hovedmedlemmet» trukket i SPK, eller det blir laget giro for to, der hvor det er to medlemmer. Og ellers vil medlemmene bli registrert hos den forening som er naturlig i forhold til geografisk beliggenhet.bottom of page