Tittel

Klikk her for å redigere undertittel

Jernbanepensjonistene, Trondheim

Foreningen har ved inngangen av 2019 – 711 medlemmer.
Styret består av:
Leder: Arne Sveipe Knudsen
Vestgårdvegen 27, 7605 LEVANGER
Telefon: 74 08 91 75 / 926 87162
Mail: [email protected]
Nestleder: Einar Ulriksen Tlf; 91672 342
Kasserer: Rolf A Rønning Tlf. 967 93066
Sekretær: Asbjørn Laukholm Tlf. 916 72 480
Styremedlemmer:
Kåre Hafsmo
Edvin Selnes

Varamedlemmer:
Norvald Nilsen
Tor Arve Sandstad

Foreningen avholder sine møter den siste onsdag i hver måned, se møter i foreningene
Møtene starter kl. 14.30. og holdes i Hornemansgården.

Medlemskontingent
Foreningens kontingent er for tiden kr. 200,- pr. medlem pr år.
Det er ingen rabatt for medlem nr. 2.
Det er flere måter å betale inn kontingenten på.
Fast overføring fra din bank-konto. Dette må ordnes før 1.januar, og dette, samt endringer må hvert enkelt medlem meddele banken selv.
Betale pr. giro etter at den er mottatt en gang i året, ca. 20. juni.
Trekk i Statens Pensjonskasse to ganger i året, november og mai. Trekk-fil til SPK lages to ganger i året og for å bli med på den filen må medlemmet innmeldes før 20. mars og 20. sept.
Ellers kan hvis nødvendig kontingenten betales kontant til kasserer, men kanskje ikke ønskelig.
Skjer en innmelding før 1. august blir det laget giro for inneværende år. Etter den datoen venter man med innkreving til påfølgende år. Når det gjelder trekken i SPK henvises det til som er skrevet.
Hvis ikke annet blir avtalt blir «hovedmedlemmet» trukket i SPK, eller det blir laget giro for to,
der hvor det er to medlemmer. Og ellers vil medlemmene bli registrert hos den forening som er
naturlig i forhold til geografisk beliggenhet.


Jernbanepensjonistenes Forening Trondheim

Årsmøte 27. februar 2019 kl. 15.00

i Hornemansgården, Kongens gt. 7, Trondheim

Til stede: 40 medlemmer

Åpning

Kl. 15.00 åpnet Arne Sveipe Knudsen Jernbanepensjonistenes årsmøte, han ønsket alle fremmøtte velkommen.

For å minnes våre medlemmer som har gått bort det siste året, tente Arne et lys som brant under hele møtet. Forsamlingen reiste seg for en minnestund med ett minutts stillhet.

Leder fremførte et kort innlegg om fjorårets medlemsutvikling og om hvordan medlemssammensetningen har utviklet seg over tid, noen ord om fjorårets landsmøte, vårt forhold til Pensjonistforbundet og møtelokaler for våre framtidige møter.

Godkjenning av årsmøte

Styrets beretning for 2018 ble delt ut

Alle medlemmene godkjente innkallingen til årsmøte 2019, slik det var annonsert.

Valg av dirigent og sekretær

Til dirigent ble Arne Sveipe Knudsen valgt

Til sekretær ble Asbjørn Laukholm valgt

Beretning

Beretning for 2018 ble lest opp av dirigenten og supplert med noen kommentarer.

Beretningen ble godkjent av årsmøtet

Regnskap

Regnskapet ble gjennomgått av kasserer Rolf Rønning og godkjent av årsmøtet.

Arne Sveipe Knudsen supplerte med tilleggsopplysninger og bemerket at dette var et meget godt regnskap med et overskudd på ca. kr. 27.000,-, og salen bifalt med applaus.

Æresmedlem

Arne Sveipe Knudsen sa noen ord om det omfattende foreningsarbeidet et medlem hadde utført over mange år, deretter ble Ruth Palmer utnevnt til æresmedlem av JPF Trondheim, hvorpå hun mottok diplom og blomster.

Kaffepause

Vedtektsendringer

Det var kommet inn forslag om forandring av ordlyd i § 2 og § 5

  • § 2 Medlemskap, i framtiden vil det ikke bli utnevnt æresmedlemmer.
  • § 5 Lederen, en presisering i paragrafen.

Endringen av vedtektene ble godkjent av årsmøtet.

Valg i henhold til vedtektene

Valgkomiteens forslag ble delt ut av Olav Brynjar Onsøyen, og deretter gjennomgått av dirigent. Valget ble gjennomført, og nytt styre ble følgende:

Leder Arne Sveipe Knudsen ikke på valg

Nestleder Einar Ulriksen ny

Sekretær Asbjørn Laukholm ikke på valg

Kasserer Rolf Arne Rønning gjenvalg

Styremedlem Kåre Hafsmo gjenvalg

Styremedlem Edvind Selnes ikke på valg

Varamedlem Tor Arve Sandstad ny

Varamedlem Norvald Nilsen ny

Revisor Svein Erik Lilledalen gjenvalg

Revisor Per Leif Nilsen ny

Vararevisor Jan Sagen gjenvalg

Vararevisor Leif Trøe ny

Representanter som automatisk stiller til landsmøtet 2019: leder Arne Sveipe Knudsen (er medlem av forbundsstyret), nestleder Einar Ulriksen (kan ikke stille på landsmøtet, det velges en delegat i stedet), kasserer Rolf Arne Rønning og sekretær Asbjørn Laukholm.

Valg av delegater til landsmøtet 2019: Karin Mathisen, Alfhild Lie, Edvind Selnes,

Norvald Nilsen og Knut Hartvigsen.

Valg av vara: Ingvar Walseth, Solveig Selnes og Tor Arve Sandstad

Valg av utsendinger til PFO: Arne Sveipe Knudsen, Asbjørn Laukholm og Knut Hartvigsen

Valg av vara til PFO: Rolf Arne Rønning og Norvald Nilsen

Valgkomite: Finn Olaf Moen, Olav Brynjar Onsøyen og Tordis Stuevold.

Vara til valgkomite: Aina Misfjord, Harald Hundal og Tor Arve Sandstad.

Det ble vedtatt at honoraret til styret og styremedlemmer økes med kr 500,-

Valgkomiteens forslag til årsmøte ble godkjent i sin helhet

Utdeling av blomster

Det ble delt ut blomster til:

De som sluttet i styret: Ruth Palmer, Lilly Moe og Knut Hartvigsen.

Dirigent og sekretær på årsmøte: Arne Sveipe Knudsen og Asbjørn Laukholm.

Æresmedlemmer: Karin Mathisen, Ruth Palmer og Sigmund A. Nordli

Serveringsdamene: Irene Nordli, Aina Helene Misfjord, Irene Riis Myhr og Karin Mathisen

Åresalg og trekking

Avslutning

Årsmøte ble avsluttet kl. 17:10

Referent

Asbjørn Laukholm