top of page

Jernbanepensjonistene Trondheim

Foreningen har ved inngangen av 2023 – 460 medlemmer.


Styret består av:

Leder: Leder: Terje Fossum

Adr. Sjøvegen 11

7053 RANHEIM

Mobilnr. 916 72 127

E-post: te-fossu@online.no

Nestleder: Guri Moss 

Kasserer: Lars Frode Strand

Sekretær: Asbjørn Laukholm

Styremedlemmer:

Norvald Edgar Nilsen

Irene Nordli

Vara: 

Tor Guldahl.

Lars Frode Strand


Medlemskontingent

Foreningens kontingent blir fra 01.01.2021 kr. 250,- pr. medlem pr år.

Det er ingen rabatt for medlem nr. 2.

Det er flere måter å betale inn kontingenten på.

Fast overføring fra din bank-konto. Dette må ordnes før 1.januar, og dette, samt endringer må hvert enkelt medlem meddele banken selv.

Betale pr. giro etter at den er mottatt en gang i året, ca. 20. juni.

Trekk i Statens Pensjonskasse to ganger i året, november og mai. Trekk-fil til SPK lages to ganger i året og for å bli med på den filen må medlemmet innmeldes før 20.mars og 20. sept.

Ellers kan hvis nødvendig kontingenten betales kontant til kasserer, men kanskje ikke ønskelig.

Skjer en innmelding før 1. august blir det laget giro for inneværende år. Etter den datoen venter man med innkreving til påfølgende år. Når det gjelder trekken i SPK henvises det til som er skrevet.

Hvis ikke annet blir avtalt blir «hovedmedlemmet» trukket i SPK, eller det blir laget giro for to, der hvor det er to medlemmer. Og ellers vil medlemmene bli registrert hos den forening som er naturlig i forhold til geografisk beliggenhet.


bottom of page